Seminarkalender

Dienstag, 11. Februar                  19.00 Uhr         Gegenreizung (Minibridge 5)

Dienstag, 18. Februar                 19.00 Uhr          Das Gegenspiel (Minibridge 6)

Donnerstag, 20. Februar          18.15 Uhr         fortgeschrittene Antworten auf                                                                                                                 Farbgegenreizung (B)

Donnerstag, 19. März               18.15 Uhr         fortgeschrittene Antworten auf                                                                                          Informationskontra (B)

 Reizkurs A = (A)        Reizkurs B = (B)        Fortgeschritten = (F)